092 8888 181
0939 888 957
0
0

Không có sản phẩm trong giỏ hàng!

Các chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Sàn Gỗ ZZ luôn là một vấn đề mà chúng tôi rất quan tâm và coi trọng. Tất cả chính sách bảo mật của công ty luôn luôn dựa trên nền tảng các điều luật quy định của pháp luật.

CÁC NGUYÊN TẮC BẢO MẬT THÔNG TIN
Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng, Sàn Gỗ ZZ thực hiện các nguyên tắc sau:

  • Chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin mà chúng tôi cho rằng có liên quan đến các dịch vụ giữa khách hàng và chúng tôi.
  • Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để đưa ra chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt hơn.
  • Không tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức bên ngoài trừ khi khách hàng đồng ý hoặc luật pháp yêu cầu.
  • Thông tin của khách hàng được lưu giữ một cách chính xác và cập nhật.
  • Sử dụng hệ thống bảo mật chặt chẽ để phòng tránh việc người không có thẩm quyền tiếp cận thông tin của khách hàng, kể cả nhân viên Sàn Gỗ ZZ.
  • Những cá nhân hoặc bên thứ ba có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của khách hàng được yêu cầu rõ ràng về việc tuân thủ nghĩa vụ giữ bảo mật do Sàn Gỗ ZZ đề ra.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN, SĐT, TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG

  • Mọi thông tin của khách hàng tương tác với hệ thống Sàn Gỗ ZZ đều thông qua SĐT, mạng xã hội Zalo, Facebook. Vì vậy, để đảm bảo thông tin cá nhân của mình, khách hàng cần phải bảo mật tài khoản, SĐT của mình.
  • Không nên chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ ai.
  • Sàn Gỗ ZZ sẽ không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin tài khoản để đảm bảo chỉ khách hàng là người duy nhất biết.
  • Cả Sàn Gỗ ZZ và khách hàng đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo mật thông tin. Khách hàng có trách nhiệm không tiết lộ thông tin tài khoản của mình một cách cố tình hay vô ý cho người khác.

THU THẬP VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG QUA CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình khuyến mại, tiếp thị: trong các chương trình giải thưởng hoặc khuyến mại (trên mạng, qua điện thoại hoặc tại chi nhánh), Sàn Gỗ ZZ có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ những người đồng ý cung cấp thông tin của mình. Chúng tôi có thể dùng thông tin này để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu marketing có liên quan. Khách hàng có quyền chọn để nhận các tài liệu marketing qua e-mail và các phương tiện truyền thông khác. Khách hàng cũng có quyền dừng việc nhận những tài liệu này khi yêu cầu.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Sàn Gỗ ZZ chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật của những thông tin mà người sử dụng đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sẽ đảm bảo an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

Thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật. Chúng tôi thiết lập những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ và hệ thống máy chủ dự phòng của chúng tôi.

Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Sàn Gỗ ZZ có quyền sửa đổi và cập nhật các vấn đề được liệt kê ở trên trong chính sách bảo mật này tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Chính sách bảo mật cập nhật nhất sẽ được lưu trữ/ hiển thị trên website của Sàn Gỗ ZZ.

ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN SÀN GỖ ZZ 

Địa chỉ: 957 Phan Văn Trị, Phường 15, Quận Gò Vấp, TPHCM

Email: [email protected]

SĐT : 092 8888 181 - 0939 888 957

Website: https://www.sangozz.com