092 8888 181
0939 888 957
0
0

Không có sản phẩm trong giỏ hàng!
Thanh lam TPWood

Thanh lam TPWood


Thanh lam sóng TPWood WP220x28-4S Coffee
Kích thước (L x W x H): 2440mm x 220mm x 28mm Quy cách đóng hộp : Bao nhựa Màu sắc: Màu nâu Nước sản xuất: Việt Nam Ngoài trời: Dùng làm thanh lam trang trí, ốp tường, ốp trần, các khu vực sử dụng ngoài trời....
185.000 ₫ / m
Thanh lam sóng TPWood WP220x28-4S Dark Grey
Kích thước (L x W x H): 2440mm x 220mm x 28mm Quy cách đóng hộp : Bao nhựa Màu sắc: Màu đen Nước sản xuất: Việt Nam Ngoài trời: Dùng làm thanh lam trang trí, ốp tường, ốp trần, các khu vực sử dụng ngoài trời....
185.000 ₫ / m
Thanh lam sóng TPWood WP220x28-4S Red Brown
Kích thước (L x W x H): 2440mm x 220mm x 28mm Quy cách đóng hộp : Bao nhựa Màu sắc: Màu nâu Nước sản xuất: Việt Nam Ngoài trời: Dùng làm thanh lam trang trí, ốp tường, ốp trần, các khu vực sử dụng ngoài trời....
185.000 ₫ / m
Thanh lam sóng TPWood WP220x28-4S Red Coffee
Kích thước (L x W x H): 2440mm x 220mm x 28mm Quy cách đóng hộp : Bao nhựa Màu sắc: Màu nâu Nước sản xuất: Việt Nam Ngoài trời: Dùng làm thanh lam trang trí, ốp tường, ốp trần, các khu vực sử dụng ngoài trời....
185.000 ₫ / m
Thanh lam sóng TPWood WP220x28-4S Wood
Kích thước (L x W x H): 2440mm x 220mm x 28mm Quy cách đóng hộp : Bao nhựa Màu sắc: Màu vàng Nước sản xuất: Việt Nam Ngoài trời: Dùng làm thanh lam trang trí, ốp tường, ốp trần, các khu vực sử dụng ngoài trời....
185.000 ₫ / m
Thanh lam TPWood HD180x40 Coffee
Kích thước (L x W x H): 2400mm x 180mm x 40mm Quy cách đóng hộp : Bao nhựa Màu sắc: Màu nâu Nước sản xuất: Việt Nam Ngoài trời: Dùng làm thanh lam trang trí, dàn hoa, dàn pergola, các khu vực sử dụng ngoài trời....
250.000 ₫ / m
Thanh lam TPWood HD180x40 Wood
Kích thước (L x W x H): 2400mm x 180mm x 40mm Quy cách đóng hộp : Bao nhựa Màu sắc: Màu vàng Nước sản xuất: Việt Nam Ngoài trời: Dùng làm thanh lam trang trí, dàn hoa, dàn pergola, các khu vực sử dụng ngoài trời....
250.000 ₫ / m
Thanh lam TPWood HD180x60 Coffee
Kích thước (L x W x H): 2400mm x 180mm x 60mm Quy cách đóng hộp : Bao nhựa Màu sắc: Màu nâu Nước sản xuất: Việt Nam Ngoài trời: Dùng làm thanh lam trang trí, dàn hoa, dàn pergola, các khu vực sử dụng ngoài trời....
290.000 ₫ / m
Thanh lam TPWood HD180x60 Red Brown
Kích thước (L x W x H): 2400mm x 180mm x 60mm Quy cách đóng hộp : Bao nhựa Màu sắc: Màu nâu Nước sản xuất: Việt Nam Ngoài trời: Dùng làm thanh lam trang trí, dàn hoa, dàn pergola, các khu vực sử dụng ngoài trời....
290.000 ₫ / m
Thanh lam TPWood HD180x60 Wood
Kích thước (L x W x H): 2400mm x 180mm x 60mm Quy cách đóng hộp : Bao nhựa Màu sắc: Màu vàng Nước sản xuất: Việt Nam Ngoài trời: Dùng làm thanh lam trang trí, dàn hoa, dàn pergola, các khu vực sử dụng ngoài trời....
290.000 ₫ / m
Thanh lam TPWood HD50x50 Wood
Kích thước (L x W x H): 2400mm x 50mm x 50mm Quy cách đóng hộp : Bao nhựa Màu sắc: Màu vàng Nước sản xuất: Việt Nam Ngoài trời: Dùng làm thanh lam trang trí, dàn hoa, dàn pergola, các khu vực sử dụng ngoài trời....
125.000 ₫ / m
Thanh lam TPWood HD60x30 Coffee
Kích thước (L x W x H): 2400mm x 60mm x 30mm Quy cách đóng hộp : Bao nhựa Màu sắc: Màu nâu Nước sản xuất: Việt Nam Ngoài trời: Dùng làm thanh lam trang trí, dàn hoa, dàn pergola, các khu vực sử dụng ngoài trời....
70.000 ₫ / m
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 46 (4 Trang)